Výstava chomoutů

Chomouty sloužily k rozdělení tažné síly při zápřahu koně nebo jiného tažného zvířete.
Vidět můžete skvostné chomouty do vozů, na nichž se přepravovalo víno z regionu Weinviertel do Vídně, stejně jako jednoduché kousky pro hospodářské povozy a pluhy.
Ve vedlejší místnosti můžete obdivovat několik saní z majetku šlechty.

3000x2000_Niedersulz_by_Nadja-Meister_IMG_4469-compressor.jpg

© Nadja Meister

3000x2000_Niedersulz_by_Nadja-Meister_IMG_4479-compressor.jpg

© Nadja Meister

Školní výstava

Podívejte se na různé vyučovací materiály, „školské“ textilie a učebnice. Jedna část výstavy je věnována autoru učebnic a historikovi školství Ludwigu Boyerovi. Zpracovanými tématy jsou také školní úkoly, všední školní den a sociální postavení vesnického učitele v 19. století.

3000x2000_IMG_6283-compressor.jpg

© Christoph Wannerer

3000x2000_Museumsdorf-Niedersulz_by_Nadja-Meister_IMG_9377-compressor.jpg

© Nadja Meister

Evangelíci v oblasti Weinviertel

Dokumentace ukazuje - vycházejíc tezí, které Martin Luther přibil v roce 1517 na dveře kostela ve Wittenbergu - historii a přítomnost evangelíků v oblasti Weinviertel. Obdivovat můžete obrazy, modlitební knížky, bible i kancionály ze čtyř století. 

3000x2000_Sulz_07_05_17_Bodensteiner-(33)-compressor.jpg

© Dietmar Bodensteiner

3000x2000_Sulz_07_05_17_Bodensteiner-(34)-compressor.jpg

© Dietmar Bodensteiner

Sedláci v měnícím se světě

V celkem sedmi tematických okruzích je zpracován vývoj dolnorakouského zemědělství mezi panstvím, městem a trhem od roku 1848 dodnes. Historickým unikátem je originální pracovna dolnorakouského státníka Leopolda Figla. Včerejšek a dnešek názorně propojují četné rozhovory a filmové záznamy. 

3000x2000_Beuernleben-im-Wandel_cMuseumsdorf-compressor.jpg

© Museumsdorf Niedersulz

3000x2000_Sulz_30_09_17_Bodensteiner-(191)-compressor.jpg

© Dietmar Boedensteiner

Novokřtěnci v oblasti Weinviertel

Stálá expozice představuje historii novokřtěnců, příp. habánů od jejich počátků až po kongregační církve současnosti. Příslušníci tohoto reformačního náboženského hnutí se kolem roku 1528 usadili na lichtenštejnských državách na jižní Moravě a v přilehlé oblasti Weinviertel.

3000x2000_DSC08140-fm-06-2013_cMuseumsdorf-compressor.jpg

© Museumsdorf Niedersulz

3000x2000_Museumsdorf-Niedersulz_by_Nadja-Meister_IMG_8763-compressor.jpg

© Nadja Meister

Výstava hliněného stavitelství

Tato výstava prezentuje různé stavební techniky využívající hlínu a jejich kulturně-historický a klimaticko-technický význam. Ústředním bodem prezentace je kus hliněné stěny, která byla přenesena jako celek s hlínou jako stavebním materiálem, omítkou a vápenným nátěrem.
Pokud bylo na hlínu dříve nahlíženo jako na stavební materiál nemajetných lidí, je dneska stále více ceněna a podporována právě s ohledem na její ekologičnost a klimatické účinky.

3000x2000_DSC00543_cMuseumsdorf-compressor.jpg

© Museumsdorf Niedersulz

3000x2000_DSC07466_cMuseumsdorf-compressor.jpg

© Museumsdorf Niedersulz

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List