2500x1406_Museumsdorf Niedersulz_by_Nadja Meister_IMG_8641_MODIF-compressor.jpg

Nadja Meister

Historie Muzea vesnice

V roce 1979, spolu s translokací jedné více než 200 let staré štítově orientované usedlosti z Bad Pirawarth, se začaly psát dějiny největšího muzea v přírodě v Dolním Rakousku. Vesnice se rozrůstala usedlost za usedlostí, až podél místního potoka vznikl typický vesnický řádek.
V průběhu let bylo Muzeum vesnice rozšířeno o další obytné a hospodářské budovy z oblasti Weinviertel - následovaly domy řemeslníků, kapličky, mlýn a sklepní ulička.
Vedle znovu postavených objektů vznikala také rozsáhlá národopisná sbírka. V muzeu jsou uchovávány četné předměty, které pokrývají všechny aspekty venkovského života.
Až do roku 2007 bylo Muzeum vesnice, které se mezitím rozrostlo na asi 80 objektů, vedeno spolkem. Kvůli budoucímu zajištění Muzea vesnice bylo vytvořeno nové schéma vedení, které je nyní v rukou nadace a provozní společnosti, podporované spolkem přátel a odborným poradním sborem.

Prof. Josef Geissler – zakladatel a budovatel

V polovině 60. let 20. století začal Josef Geissler, který se v Niedersulzu narodil v roce 1949 v rodině sedláka, sbírat „staré harampádí“.
V Arcidiecézi vídeňské se vyučil malířem kostelů a byl zaměstnáván při renovaci mnoha kostelů v Dolním Rakousku.
V roce 1977 otevřel Josef Geissler v prázdné základní škole v Niedersulzu „Vesnické muzeum regionu Weinviertel“.
Když sesbírané národopisné artefakty pokořily i tento rámec, dostal od obce Sulz k dispozici ozemek o rozloze asi 5 hektarů podél potoka Sulzbach.
Od roku 1989 až do odchodu do penze byl Josef Geissler zaměstnán v Muzeu vesnice. V té době se už muzeum rozrostlo na asi 80 objektů.
Jako výraz uznání za jeho zásluhy mu byl v roce 2001 udělen čestný titul „profesor“.
Od počátku roku 2011 je v důchodu a věnuje se projektům, jako je např. sanace fary v Niedersulzu, kde představuje rozsáhlou sbírku sakrálního umění.

Dr. Richard Edl - tvůrce základních idejí

Richard Edl se od roku 1981 v Muzeu vesnice Niedersulz aktivně podílel na jeho výstavbě, rozvoji a vedení. Jeho podíl spočívá především v dokumentaci a písemném zaznamenávání stavební a sbírkové činnosti.
Pokud byl profesor Josef Geissler „řemeslníkem“, tak Richard Edl byl spoluprojektantem Muzea vesnice. Zásluhy má především o koncept skupin stavebních objektů:
Sestavení nejrůznějších stavebních částí (obytný dům, stodola, výměnek nebo vinný sklep) nejrozmanitějšího původu do jedné usedlosti.
Veškeré publikace Muzea vesnice vznikly za spoluúčasti dr. Richarda Edla, především Katalog muzea z roku 1997. V letech 2000 až 2008 vydával noviny Muzea vesnice a v nich publikoval výsledky výzkumů k historií 11 objektů.
Jako člen představenstva a od roku 2008 jako jeho předseda činorodě podporoval začlenění Muzea vesnice Niedersulz do působnosti veřejně prospěšné společnosti Kultur.Region.Niederösterreich.
Dnes je čestným předsedou spolku „Přátelé Muzea vesnice oblsti Weinviertel Niedersulz“.
Richard Edl je kromě toho také členem správní rady nadace Muzea vesnice oblasti Weinviertel v Niedersulzu a také odborného poradního sboru společnosti Weinviertler Museumsdorf Niedersulz GmbH.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List