FAQs

Smí do Muzea vesnice psi?
Psi jsou v Muzeu vesnice kdykoliv vítáni, musí však být na vodítku. Výběh u „oživeného statku“ si smí psi kvůli volně pobíhajícím zvířatům prohlížet pouze zvenčí.

Kdy platí karta NÖ Card?
NÖ Card opravňuje k jednorázové bezplatné návštěvě během běžné otevírací doby.
Pro skupiny (skupiny od 20 osob) NÖ Card neplatí.

Mohu navštívit hostinec, aniž bych platil/a vstupné?
Vesnický hostinec je součástí Muzea vesnice a nelze jej bez vstupenky navštívit.

Může se v Muzeu vesnice jezdit na skateboardech, skútrech nebo podobných prostředcích?
Ne. Štěrkové cesty v Muzeu vesnice se k tomu kvůli nebezpečí pádu nehodí.

Kolik času bych si měl/a na návštěvu Muzea vesnice naplánovat?
Areál muzea je velmi rozsáhlý. K prohlídce všech domů a zahrad, do nichž lze vstoupit, by se mělo počítat s cca 2 hodinami. Bohatý program Vám však umožní strávit v Muzeu vesnice celý den.

Musím si prohlídky předem rezervovat?
Pokud se chcete zúčastnit běžné prohlídky, není ohlášení předem nutné. Informace k tomu najdete v odkazu „Má návštěva“. Pokud byste měli zájem o individuální prohlídku, prosíme o ohlášení předem na čísle 02534 33312.

Je možné si pronajmout některý domek v Muzeu vesnice?
Ne. Domky jsou muzeálními objekty, které odrážejí vědecké zájmy muzea, a nelze si je tedy pronajmout. Nicméně je možné si pro společenskou akci pronajmout některý z vnitřních dvorů.

Zůstávají zvířata z „oživeného statku“ v muzeu vesnice také přes zimu?
Ano. O naše zvířata se po celou zimu pečlivě stará náš tým, pod nějž usedlosti spadají.

Kolik domů je v Muzeu vesnice?
V současné době asi 80 objektů, jako jsou usedlosti, domy řemeslníků, kapličky, stodoly, lisovny, jedno pohostinství a jedna škola.

Od kdy Muzeum vesnice existuje?
Základní kámen Muzea vesnice položil prof. Josef Geissler v roce 1979. Od té doby se areál rozvinul v jednu z ústředních institucí dolnorakouské rodiny muzeí.

Dají se v Muzeu vesnice koupit sazenice?
Ne. Muzeum vesnice se nezabývá prodejem sazenic či jiných rostlin. Různé staré odrůdy ovoce a zeleniny, které šlechtí náš tým zahradníků, však lze získat na každoročním trhu. Bližší informace k tomu najdete v odkazu „Program“.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List