Tato výstava prezentuje různé stavební techniky využívající hlínu a jejich kulturně-historický a klimaticko-technický význam. Ústředním bodem prezentace je kus hliněné stěny, která byla přenesena jako celek s hlínou jako stavebním materiálem, omítkou a vápenným nátěrem.
Pokud bylo na hlínu dříve nahlíženo jako na stavební materiál nemajetných lidí, je dneska stále více ceněna a podporována právě s ohledem na její ekologičnost a klimatické účinky.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List