Dokumentace ukazuje - vycházejíc tezí, které Martin Luther přibil v roce 1517 na dveře kostela ve Wittenbergu - historii a přítomnost evangelíků v oblasti Weinviertel. Obdivovat můžete obrazy, modlitební knížky, bible i kancionály ze čtyř století. 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List