V celkem sedmi tematických okruzích je zpracován vývoj dolnorakouského zemědělství mezi panstvím, městem a trhem od roku 1848 dodnes. Historickým unikátem je originální pracovna dolnorakouského státníka Leopolda Figla. Včerejšek a dnešek názorně propojují četné rozhovory a filmové záznamy. 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List