Stálá expozice představuje historii novokřtěnců, příp. habánů od jejich počátků až po kongregační církve současnosti. Příslušníci tohoto reformačního náboženského hnutí se kolem roku 1528 usadili na lichtenštejnských državách na jižní Moravě a v přilehlé oblasti Weinviertel.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List