V roce 1979, spolu s translokací jedné více než 200 let staré štítově orientované usedlosti z Bad Pirawarth, se začaly psát dějiny největšího muzea v přírodě v Dolním Rakousku. Vesnice se rozrůstala usedlost za usedlostí, až podél místního potoka vznikl typický vesnický řádek.
V průběhu let bylo Muzeum vesnice rozšířeno o další obytné a hospodářské budovy z oblasti Weinviertel - následovaly domy řemeslníků, kapličky, mlýn a sklepní ulička.
Vedle znovu postavených objektů vznikala také rozsáhlá národopisná sbírka. V muzeu jsou uchovávány četné předměty, které pokrývají všechny aspekty venkovského života.
Až do roku 2007 bylo Muzeum vesnice, které se mezitím rozrostlo na asi 80 objektů, vedeno spolkem. Kvůli budoucímu zajištění Muzea vesnice bylo vytvořeno nové schéma vedení, které je nyní v rukou nadace a provozní společnosti, podporované spolkem přátel a odborným poradním sborem.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List