V polovině 60. let 20. století začal Josef Geissler, který se v Niedersulzu narodil v roce 1949 v rodině sedláka, sbírat „staré harampádí“.
V Arcidiecézi vídeňské se vyučil malířem kostelů a byl zaměstnáván při renovaci mnoha kostelů v Dolním Rakousku.
V roce 1977 otevřel Josef Geissler v prázdné základní škole v Niedersulzu „Vesnické muzeum regionu Weinviertel“.
Když sesbírané národopisné artefakty pokořily i tento rámec, dostal od obce Sulz k dispozici ozemek o rozloze asi 5 hektarů podél potoka Sulzbach.
Od roku 1989 až do odchodu do penze byl Josef Geissler zaměstnán v Muzeu vesnice. V té době se už muzeum rozrostlo na asi 80 objektů.
Jako výraz uznání za jeho zásluhy mu byl v roce 2001 udělen čestný titul „profesor“.
Od počátku roku 2011 je v důchodu a věnuje se projektům, jako je např. sanace fary v Niedersulzu, kde představuje rozsáhlou sbírku sakrálního umění.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List