Richard Edl se od roku 1981 v Muzeu vesnice Niedersulz aktivně podílel na jeho výstavbě, rozvoji a vedení. Jeho podíl spočívá především v dokumentaci a písemném zaznamenávání stavební a sbírkové činnosti.
Pokud byl profesor Josef Geissler „řemeslníkem“, tak Richard Edl byl spoluprojektantem Muzea vesnice. Zásluhy má především o koncept skupin stavebních objektů:
Sestavení nejrůznějších stavebních částí (obytný dům, stodola, výměnek nebo vinný sklep) nejrozmanitějšího původu do jedné usedlosti.
Veškeré publikace Muzea vesnice vznikly za spoluúčasti dr. Richarda Edla, především Katalog muzea z roku 1997. V letech 2000 až 2008 vydával noviny Muzea vesnice a v nich publikoval výsledky výzkumů k historií 11 objektů.
Jako člen představenstva a od roku 2008 jako jeho předseda činorodě podporoval začlenění Muzea vesnice Niedersulz do působnosti veřejně prospěšné společnosti Kultur.Region.Niederösterreich.
Dnes je čestným předsedou spolku „Přátelé Muzea vesnice oblsti Weinviertel Niedersulz“.
Richard Edl je kromě toho také členem správní rady nadace Muzea vesnice oblasti Weinviertel v Niedersulzu a také odborného poradního sboru společnosti Weinviertler Museumsdorf Niedersulz GmbH.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List