V roce 1979 započal spolek „Muzeum vesnice Niedersulz“ s budováním muzea vesnice. Za dobu 40 let nevzniklo jen kolem 80 budov z regionu Weinviertel, nýbrž byla také shromážděna sbírka, která prezentuje všechny aspekty venkovského života. Aby budovy a sbírky Muzea vesnice uchoval pro budoucí generace, vložil je Spolek v roce 2007 do obecně prospěšné nadace. Jako spolek „Přátelé Muzea vesnice oblasti Weinviertel v Niedersulzu“ podporuje muzeum v jeho činnostech i nadále. Cíle spolku zahrnují podpůrné činnosti směřující k udržení a rozšíření Muzea vesnice, sbírek a zeleně. Podpořte Spolek přátel Muzea vesnice tím, že se stanete jeho členem, a tím podpoříte zachování kultury a identity regionu Weinviertel.

Správní rada

Předseda: emeritní 2. prezident Zemského sněmu Herbert Nowohradsky
Místopředseda: emeritní starosta Franz Furherr
Pokladník: DI Markus Weindl
Zástupkyně pokladníka: Mag. Marianne Messerer
Zapisovatel: Dr. Magdalene Papp
Zástupkyně zapisovatele: Marianne Wanderer

Chcete spolupracovat?
Dobrovolnická činnost umožňuje aktivní spoluúčast občanů v kulturní oblasti.
Z tohoto důvodu také Muzeum vesnice Niedersulz staví na práci svých četných dobrovolných pomocníků. Baví Vás vyprávět? Máte rádi historii Weinviertelu a předáváte své vědomosti s nadšením dále? Objevujete rádi to, co ze své vlasti ještě neznáte? Pak jste u nás v Muzeum vesnice správně. 

V případě zájmu se prosím hlaste v Muzeu vesnice v Niedersulzu na telefonním čísle 02534/333 nebo na adrese

 

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List