Muzeum vesnice Niedersulz přivádí návštěvníky do typické weinviertelské uliční vesnice, vystavěné podél potoka. Centrem je vesnická ulička s obytnými a hospodářskými budovami, dílnami místních řemeslníků a náves s panským loveckým zámečkem (restaurační provoz muzea), poysdorfskou hospodou s hokynářstvím z vesnice Jegenspeigen, farou, hospodářskými budovami a mariánskou kaplí.
Vesnickou architekturu dotvářejí další vesnické prvky, jako mlýn z vesnice Walterskirchen, vozová cesta a sklepní ulička s lisovnami.
Na kopci Schmalzberg, na jehož vrcholu stojí vstupní budova, která byla otevřena v roce 2012, pak velké i malé láká vesnická škola z Gaiselbergu s bytem učitele a velkou školní zahradou a „oživený statek“ s různými domácími zvířaty.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List