V souladu se svými kritérii shromažďuje Muzeum vesnice především lidovou stavební kulturu a věcná svědectví, ve skromnějším měřítku také nehmotné svědky z celé oblasti Weinviertel z doby konce 18., celého 19. a počátku 20. století.
Sbírkový fond zahrnuje předměty z oblasti zemědělství, řemesla, domácnosti, textilu, nábytku, vozů, saní a mnoho dalších.
Všechny předměty přijaté do sbírky dostanou inventární číslo, jsou popsány, proměřeny a vyfotografovány; to a všechny ostatní informace, jako původ, funkce atd., jsou zaznamenány do elektronického inventárního systému a slouží jako základ k výzkumu nebo pro výstavy.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List