Velkou výzvou pro Museum vesnice Niedersulz - stejně jako pro každé muzeum v přírodě - je uchování stávající substance zděných budov i budov ze dřeva, jako jsou stodoly či chlévy. Přitom by se měla uplatnit co největší autenticita při volbě materiálů (hlína, vápno) a technik (např. dřevěné spoje).
Materiální sbírkové předměty rovněž vyžadují pečlivé ošetřování - na příklad dřevěné objekty proti škůdcům, jako třeba červotoči.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List