Oblasti výzkumu v muzeu v přírodě, jako je Muzeum vesnice oblasti Weinviertel v Niedersulzu, jsou rozsáhlé a mnohostranné a zahrnují jak historii domů či rodin, tak také původ, funkci a šíření přístrojů, nástrojů, zařizovacích předmětů, forem domů a hospodářských budov, a rovněž obsáhlé téma tak zvaného nehmotného kulturního dědictví, tedy zvyky, řemeslné techniky atd. spojené s životem na vesnici.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List