Projekt "Hliněná architektura v oblasti Weinviertel"

Popis projektu
Projekt "Hliněná architektura v oblasti Weinviertel", který do života uvedly Zemědělská univerzita ve Vídni, občansko-vědní iniciativa Top Citizen Science a Muzeum vesnice Niedersulz, si stanovil za cíl intenzivně zkoumat význam hlíny jako stavebního materiálu pro budoucnost.
Hlína byla v různých regionech Rakouska po staletí významným stavebním materiálem, a tím také ústředním ekologickým a společenským faktorem.
Dnes se hliněné stavby často přestavují nebo bourají, což znamená kontinuální zánik tradičního hliněného stavebního fondu, a tím také části stavební identity oblasti Weinviertel. Na druhé straně však hlína jako stavební materiál, především z ekologických důvodů, na významu znovu nabývá.
Fundované znalosti o tradičních hliněných stavebních konstrukcích přitom podporují pochopení pro kulturní, společenský a krajinný vliv hlíny a jsou rozhodující pro vědomé a odpovídající nakládání s hlínou v případě novostaveb, rekonstrukcí a sanací.
Dodnes nejsou k dispozici žádné údaje o skutečném fondu hliněných staveb v oblasti Weinviertel, což by však bylo rozhodující pro budoucí územní plánování.
Zjišťování těchto údajů vyžaduje znalosti regionu a také historie. A práve zjišťování, klasifikaci a vyhodnocování těchto údajů je vynikajícím tématem pro občasnkou vědu.
Zájemce di z celého regionu Weinviertel, kteří se zabývají hliněnou architekturou, rádi povzbudíme při jejich vlastních průzkumech a pozorováních, které se později stanou základem důležité databáze k dalšímu vědeckému zpracování.

Projekt „Hliněná architektura v oblasti Weinviertel“ je realizován v rámci iniciativy Top Citizen Science a podporován Spolkovým ministerstvem vzdělání, vědy a výzkumu.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List