Standardní prohlídka


„O sedlácích, domkařích a řemeslnicích - život a práce na vesnici ve Weinviertelu“

Délka: cca 90 min.
Cena: € 14,00 na osobu včetně vstupu (platí pro skupiny od 15 osob)

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List