2500x1406_Museumsdorf-Niedersulz_by_Nadja-Meister_IMG_0577_neu-compressor.jpg

Nadja Meister

Sbírky

V souladu se svými kritérii shromažďuje Muzeum vesnice především lidovou stavební kulturu a věcná svědectví, ve skromnějším měřítku také nehmotné svědky z celé oblasti Weinviertel z doby konce 18., celého 19. a počátku 20. století.
Sbírkový fond zahrnuje předměty z oblasti zemědělství, řemesla, domácnosti, textilu, nábytku, vozů, saní a mnoho dalších.
Všechny předměty přijaté do sbírky dostanou inventární číslo, jsou popsány, proměřeny a vyfotografovány; to a všechny ostatní informace, jako původ, funkce atd., jsou zaznamenány do elektronického inventárního systému a slouží jako základ k výzkumu nebo pro výstavy.

Uchovávání

Velkou výzvou pro Museum vesnice Niedersulz - stejně jako pro každé muzeum v přírodě - je uchování stávající substance zděných budov i budov ze dřeva, jako jsou stodoly či chlévy. Přitom by se měla uplatnit co největší autenticita při volbě materiálů (hlína, vápno) a technik (např. dřevěné spoje).
Materiální sbírkové předměty rovněž vyžadují pečlivé ošetřování - na příklad dřevěné objekty proti škůdcům, jako třeba červotoči.

Výzkum

Oblasti výzkumu v muzeu v přírodě, jako je Muzeum vesnice oblasti Weinviertel v Niedersulzu, jsou rozsáhlé a mnohostranné a zahrnují jak historii domů či rodin, tak také původ, funkci a šíření přístrojů, nástrojů, zařizovacích předmětů, forem domů a hospodářských budov, a rovněž obsáhlé téma tak zvaného nehmotného kulturního dědictví, tedy zvyky, řemeslné techniky atd. spojené s životem na vesnici.

Prezentace

Kromě autenticky zařízených a vybavených obytných a hospodářských budov instaluje Muzeum vesnice rovněž výstavy, které se podrobněji zabývají tématy vesnice oblasti Weinviertel.
Počet tabulí s popisky na domech a také v nich je vědomě redukován, aby byl zachován dojem historické vesnice. Současně Muzeum vesnice nabízí mnoho rozmanitých programů pro děti a dospělé, pro skupiny i jednotlivé návštěvníky.
Pokud Vás baví dozvídat se více o tématech z vesnického života v oblasti Weinviertel v dobách dávno minulých, budeme potěšeni Vaší zájmem o práci v Muzeu vesnice.

Projekty

Projekt "Hliněná architektura v oblasti Weinviertel"

Popis projektu
Projekt "Hliněná architektura v oblasti Weinviertel", který do života uvedly Zemědělská univerzita ve Vídni, občansko-vědní iniciativa Top Citizen Science a Muzeum vesnice Niedersulz, si stanovil za cíl intenzivně zkoumat význam hlíny jako stavebního materiálu pro budoucnost.
Hlína byla v různých regionech Rakouska po staletí významným stavebním materiálem, a tím také ústředním ekologickým a společenským faktorem.
Dnes se hliněné stavby často přestavují nebo bourají, což znamená kontinuální zánik tradičního hliněného stavebního fondu, a tím také části stavební identity oblasti Weinviertel. Na druhé straně však hlína jako stavební materiál, především z ekologických důvodů, na významu znovu nabývá.
Fundované znalosti o tradičních hliněných stavebních konstrukcích přitom podporují pochopení pro kulturní, společenský a krajinný vliv hlíny a jsou rozhodující pro vědomé a odpovídající nakládání s hlínou v případě novostaveb, rekonstrukcí a sanací.
Dodnes nejsou k dispozici žádné údaje o skutečném fondu hliněných staveb v oblasti Weinviertel, což by však bylo rozhodující pro budoucí územní plánování.
Zjišťování těchto údajů vyžaduje znalosti regionu a také historie. A práve zjišťování, klasifikaci a vyhodnocování těchto údajů je vynikajícím tématem pro občasnkou vědu.
Zájemce di z celého regionu Weinviertel, kteří se zabývají hliněnou architekturou, rádi povzbudíme při jejich vlastních průzkumech a pozorováních, které se později stanou základem důležité databáze k dalšímu vědeckému zpracování.

Projekt „Hliněná architektura v oblasti Weinviertel“ je realizován v rámci iniciativy Top Citizen Science a podporován Spolkovým ministerstvem vzdělání, vědy a výzkumu.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List