VOZOVÉ KOLO, LATĚ A DMÝCHACÍ MĚCH !


„Objevte stará řemesla“

Délka: cca 90 min.
Cena: 6,50 € na žáka/žákyni

Předvádění řemesel (opčně)
Cena: 3,00 € na žáka/žákyni
Délka cca 30 min.

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List